Na základe stále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu a kvantitu poskytovaných služieb sa skupina pracovníkov pohybujúcich sa v oblasti riadenia systémov kvality rozhodla zúročiť svoje skúsenosti v novej firme - Quality Audit Slovakia, s.r.o.

Poradenská a konzultačná firma Quality Audit Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2003 na základe skúseností pracovníkov stojacich pri jej založení a požiadaviek klientov na individuálny prístup k ich požiadavkám za cenu prijateľnú na slovenskom trhu.
Založením firmy Quality Audit Slovakia, s.r.o. získali klienti našich vlastných aj externých spolupracovníkov možnosť využívať zázemie organizácie napojenej na silnú certifikačnú spoločnosť, zodpovedný prístup k riešeniu problémov v každom podniku individuálne, pričom cena za poskytované služby zostala na úrovni súkromných poskytovateľov takýchto služieb vďaka premyslenej organizácii bez nárokov na administratívne sily.

Firma Quality Audit Slovakia, s.r.o. sa špecializuje na zavádzanie systémov riadenia kvality a vykonávanie činností s tým súvisiacich. Pri tejto činnosti spolupracuje s renomovanou nemeckou inšpekčnou organizáciou RW TÜV so sídlom v Essene. Využitím poznatkov, odborného zázemia a možnosti neustáleho odborného vzdelávania našich spolupracovníkov s lektormi RW TÜV vytvárame najlepšie predpoklady na úspešné získanie Certifikátu systému riadenia kvality ľubovoľnou certifikačnou organizáciou podľa výberu klienta.

V spolupráci s firmou KOTLAN poskytuje naša firma tiež poradenské služby v oblasti vyhradených technických zariadení, nezávislú kontrolu výrobkov a zariadení, prípravu určených tlakových výrobkov k certifikácii a kompletnú inžiniersku činnosť pri dovoze, montáži a uvádzaní zariadení do prevádzky.
 

 
» O firme

» Rozsah činnosti

» Školenia

» Kontakt

» Referencie

Valid HTML 4.01 Transitional