ABC Food Machinery spol. s r.o.

Výroba tlakových nádob

AB Správcovská, a.s.

Výkon správy nehnuteľností

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Činnosti súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, Výkon správy nehnuteľností

VIKI, s.r.o.

Obchodná činnosť

MEDI RELAX M+M, s.r.o.

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ambulancie v odboroch – všeobecné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, vnútorné lekárstvo, dermatovenerológia, otorinolaringológia, oftalmológia, urológia, závodná zdravotná služba, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odboroch – rádiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

SYSTHERM SK s.r.o.

Inžiniering, dodávka a montáž kompaktných systémov odovzdávania tepla

Air Consulting, spol. s r.o.

Dodávka a údržba kompresorových a vákuových staníc

VAKO SERVIS s.r.o.

Montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

Hetech Services a.s.

Obchodná činnosť

PRO Bios spol. s r.o.

Poskytovanie ambulantnej všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti a spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek

Milam Vaniher-VAMI-VÝŤAHY

Oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

Váš správca spol. s r.o.

Výkon správy nehnuteľností

Cofra-Chemia, s.r.o.

Technické poradenstvo, Obchodná činnosť, Príprava a realizácia stavieb

Medicínske centrum Sanus s.r.o.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Račianska teplárenská, a.s.

Činnosti súvisiace s výrobou a rozvodom tepla

MUDr. Peter Buliščák

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v špecializovanom odbore – urológia

PRO SANO, s.r.o.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v špecializovanom odbore – chirurgia

GYN-REH

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo, Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a v ambulancii v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

 

 
» O firme

» Rozsah činnosti

» Školenia

» Kontakt

» Referencie