Firma Quality Audit Slovakia, s.r.o. v rámci zavádzania systémov riadenia kvality, ale i samostatne  vykonáva školenia:

- interných audítorov systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000
- externých audítorov
- vrcholového manažmentu
- výcvik pracovníkov v ovládaní nástrojov zabezpečovania a zlepšovania kvality

 

 
» O firme

» Rozsah činnosti

» Školenia

» Kontakt

» Referencie