Quality Audit Slovakia, s.r.o. poskytuje:

- poradenské a konzultačné služby pri tvorbe, zavádzaní a zlepšovaní systémov riadenia kvality
- školiacu činnosť a vzdelávanie v oblasti manažérstva kvality
- nezávislé previerky systémov riadenia kvality
- zostavenie návrhu príručky kvality podľa STN EN ISO 9001:2000
- zostavenie návrhu riadenej dokumentácie
- previerky dodávateľov a subdodávateľov
- príprava firiem na certifikačný audit
- príprava firiem na kontrolný audit
- správu a udržiavanie zavedených systémov

Celý rozsah činností firmy Quality Audit Slovakia, s.r.o. nájdete vo Výpise z Obchodného registra.

 

V spolupráci s firmou KOTLAN zabezpečujeme:

- poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti strojárenstva, hutníctva, energetiky a chemického priemyslu
- nezávislú kontrolu výrobkov a zariadení (inšpekčnú činnosť v priebehu výroby a pri expedícii výrobkov)
- kompletnú inžiniersku činnosť pri dovoze, montáži a uvádzaní zariadení do prevádzky
- technickú pomoc pri certifikácii určených výrobkov (tlakové zariadenia)
- poradenské služby v oblasti vyhradených technických zariadení
 

 
» O firme

» Rozsah činnosti

» Školenia

» Kontakt

» Referencie